• Krčić je naš
  • Ekološko-informativni centar Krka
  • Festival Ruralne Kulture
  • Eko knjižnica igračaka
  • Zajedno za prirodu i okoliš

Strateški plan 2007 - 2011

Published: Tuesday, 17 April 2007

Ekološka udruga Krka Knin je osnovana 15.12.2004 s ciljem očuvanja i zaštite okoliša na širem području Grada Knina. Osnovni sadržaj djelatnosti udruge je: promicanje prirodnih posebnosti Grada Knina i okolice te izvora i toka rijeke Krke

, organiziranje ekoloških akcija, predlaganje mjera nadležnim tijelima za zastitu postojećih zelenih površina, briga za zaštitu prirodnih ljepota kninskog krajolika od štetnih i neracionalnih zahvata u prostoru, organiziranje savjetovanja, predavanja, seminara i drugih stručnih skupova na temu zaštite okoliša, ekološke poljoprivrede i eko turizma, upućivanje članstva i javnosti na očuvanje prirodne baštine te kulturnih i tradicionalnih vrijednosti kninskog kraja.
Promjene u okruženju udruge izazvale su potrebu za razvojem Strateškog plana. U opširnijoj verziji nalazi se kompletan strateški plan udruge za razdoblje 2007 - 2011.

Ekološka udruga „Krka“ Knin

STRATEŠKI PLAN (2007-2011)

PRIPREMIO:  Krka grupa za strateško planiranje

Knin, prosinac, 2006. godine


SADRŽAJ:

1. SAŽETAK 

2. UVOD

3. DJELOVANJE KRKE

4. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA KRKE

5. POTREBA STRATEŠKOG PLANIRANJA 

6. VIZIJA KRKE

7. MISIJA KRKE

8. VRIJEDNOSTI ORGANIZACIJE

9. KORISNICI USLUGA KRKE

10. OKRUŽENJE U KOJEM DJELUJE KRKA

11. SWOT ANALIZA

12. STRATEŠKI CILJEVI

13. BUDŽETIRANJE

14. PRAĆENJE I PROCJENA STRATEŠKOG PLANA  

 

1. SAŽETAK 

Ekološka udruga «Krka» Knin je osnovana 15.12.2004. s ciljem očuvanja i zaštite okoliša na području Grada Knina.Osnovni sadržaj djelatnosti udruge je: promicanje prirodnih posebnosti Grada Knina i okolice te izvora i toka rijeke Krke; organiziranje ekoloških akcija; predlaganje mjera nadležnim tijelima za zastitu postojećih zelenih površina; briga za zaštitu prirodnih ljepota kninskog krajolika od štetnih i neracionalnih zahvata u prostoru;organiziranje savjetovanja, predavanja, seminara i drugih stručnih skupova na temu zaštite okoliša, ekološke poljoprivrede i eko turizma; upućivanje članstva i javnosti na očuvanje prirodne baštine te kulturnih i tradicionalnih vrijednosti kninskog kraja.


Promjene u okruženju Krke izazvale su  potrebu za razvojem Strateškog plana Proces strateškog planiranja je započet u lipnju 2006. pod pokroviteljstvom UO Splitske banke i UO Upitnik Knin. Određeno je da razdoblje Strateškog plana obuhvati period od  pet godina 2007-2011. U procesu strateškog planiranja napravljena je vizija i misija, a analizom korisnika došlo se do definicije korisnika s kojima će Krka raditi u narednom razdoblju. Napravljene su:  analiza prednosti i nedostataka unutar organizacije, mogućnosti i prijetnje u vanjskom okruženju tzv. SWOT analiza. Kroz radionice strateškog planiranja određeni su strateški pravci razvoja Krke s naglaskom na programskim aktivnostima koje imaju perspektivu na području djelovanja Krke. U cilju potvrde planova, analizirana je situacija mogućnosti financiranja Krke u naredne tri godine – budžetiranje. Definiran je operativni plan koji pokriva razdoblje od godinu dana te način praćenja i procjene provođenja Strateškog plana.

Strateški plan do 2011. obuhvaća aktivnosti koje Krka trenutno obavlja, ali i niz aktivnosti koje do sada nije radila. Planirano je povećanje broja angažiranog osoblja.
Razradu dokumenta Strateškog plana radila su članovi i volonteri  Krke  okupljeni u grupu za izradu Strateškog plana uz podršku vanjskih suradnika, ukupno 15 osoba. Dokument je predan Upravnom odboru na analizu i usvajanje, što je učinjeno na sjednici Upravnog odbora 30.12.2006 g.


2. UVOD

1.  Puni naziv Udruge: Ekološka udruga „Krka“ Knin

2. Skraćeni naziv: Krka Knin

3. Moto udruge: Učinimo zajedno da Grad Knin bude atraktivno turističko odredište, a ne “grad slučaj”!

4. Sjedište udruge: Knin

Adresa: Knin, 7. Gardijske brigade br. 13
Tel: +385 22 664 608
Fax: +385 22 664 608
Mob: +385 91 514 1829
Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web: www.eu-krka-knin.hr.  

5. Osnivanje, ranije djelovanje i pravni status udruge: Kako u Šibensko-kninskoj Županiji nije postojala niti jedna udruga sa sličnim ciljevima sredinom 2004. godine dobrovoljci i istomišljenici iz raznih slojeva društva su se ujedinili i zbog potrebe osnovali udrugu «KRKA» s ciljem očuvanja i zaštite okoliša. Volonteri Krke su obavili  slijedeće aktivnosti:

• Promocija udruge, dopisi i sastanci radi bolje vidljivosti udruge u zajednici
• Medijske kampanje i volonterske aktivnosti radi povećanja svijesti građana o bitnosti očuvanja i zaštite okoliša
• Akcije čišćenja
• Sudjelovanje  u ekološko-edukativnoj akciji Hrvatske turističke zajednice «Više cvijeća  manje smeća”
• Umrežavanje (članice smo Zelenog foruma, Foruma udruga Šibensko.kninske Županije, Koordinacija udruga Zvona Zagore)
• Tajnica udruge je zadužena za suradnju s javnim i poslovnim sektorom  Foruma udruga Šibensko-kninske Županije
• Potpora građanima vezano za aplciranje na natječaje za dodjelu bespovratnih sredstava

Projekti udruge:
- Projekt Festival Ruralne Kulture – promocija Općine Biskupija (FRK 1) I Grada Knina (FRK 2 i FRK 3)  u smislu razvoja seoskog turizma, poticanja volonterizma, međusektorske suradnje I samozapošljavanja mladih radi depopulacije kraja.
- Od udruge Hoću Kući odobrena su nam  sredstva za projekt “Eko ranger- vožnjom bicikli čuvamo prirodu”. 
- U partnerstvu sa Likovnom udrugom iz Knina odobrena su  nam sredstva  Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja  graditeljstva za projekt “Čuvajmo grad na sedam rijeka”. Vaše ministarstvo financiralo je i projekte Eko rendžerići i Ekološko –informativni centar Knin
Inicijative udruge
Udruga je pokrenula inicijativu «  Dosta nam je mina za vodu smo iz špina »  radi ugroženost podzemnih/izvorskih voda unutar zona sanitarne zaštite  Šimića vrela kod Knina uništavanjem eksplozivnih sredstava na platou Suhopolja pored Knina.


Udruga je usklađena prema novom Zakonu o nevladinim udrugama i upisana u registar udruga Republike Hrvatske  rješenjem Urbroj 2182-06-04-02  od 15.prosinca  2004.godine.


3. DJELOVANJE KRKE

Krka je  je nestranačka, neprofitna,  nevladina organizacija registrirana u Hrvatskoj. Krka  se bavi promocijom i zaštitom okoliša putem organiziranja ekoloških i kulturnih akcija na području djelovanja udruge. 

Krka djeluje na području Hrvatske s prioritetom na Šibensko-kninsku Županiju. Glavno sjedište Krke  je u Kninu u prostorijama koje je udruzi na petogodišnje korištenje dodjelio Grad Knin. Krkom upravlja Upravni  odbor koji čine 3 člana.  

Cilj i svrha osnivanja Udruge je:

1. očuvanje i zaštita okoliša na podrucju Grada Knina u skladu sa mikro i makro prirodnim okruženjem i ekološkim normama,
2. promoviranje i očuvanje prirodnih i drugih posebnosti grada Knina i njegove okolice,
3. poticanje ekološke i kulturne svijesti građana, a posebno mladih i djece
4. poticanje ekološke poljoprivrede te seoskog i ekološkog turizma,
U svrhu ostvarivanja ciljeva  udruga ce obavljati slijedeće djelatnosti:
1. promicanje prirodnih posebnosti Grada Knina i okolice te izvora toka rijeke Krke,
2. organiziranje ekoloških i kulturnih, akcija na području djelovanja Udruge,
3. briga za održavanjem zelenih površina, njihovim uređenjem i estetskim oblikovanjem,
4. predlaganje mjera nadležnim tijelima za zaštitu postojećih i podizanje novih zelenih površina,
5. briga za  zaštitu prirodnih ljepota kninskog krajolika od štetnih i neracionalnih zahvata u prostoru,
6. predlaganje projekata vezanih za zastitu okolisa te ravoj seoskog i ekoloskog turizma,
7. organiziranje savjetovanja, predavanja, seminara i drugih stručnih skupova na temu zaštite okoliša , ekološke poljoprivrede i eko turizma,
8. edukacija članova Udruge u svrhu ostvarivanja ciljeva osnivanja utvrđenih statutom,
9. upućivanje članstva i javnosti na očuvanje prirodne baštine te kulturnih i tradicionalnih vrijednosti grada Knina i okolice,
10. ostvarivanje suradnje te razmjena iskustava s drugim srodnim udrugama kao i suradnja sa svim organizacijama i institucijama koje podupiru rad udruge,
11. obavlja druge poslove koji doprinose ostvarivanju ciljeva osnivanja utvrđenih Statutom

4. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA KRKE

Prema Statutu organizacije glavno tijelo Krke je Skupština. Skupštinu čine  članovi koji prihvaćaju načela djelovanja Krke (ukupno 30 članova, od toga 5 članova osnivača). Skupštinom predsjedava predsjednik Krke. Skupština imenuje tročlani Upravni odbor koji ima upravljačku funkciju, a za svoje djelovanje odgovara Skupštini organizacije. Osobe ovlaštene za zastupanje udruge po Statutu su predsjednik i tajnica.

Organizacijska struktura organizacije prikazana je shematski gdje se vidi struktura upravljanja  te struktura rukovodećeg i izvršnog osoblja.

Osoblje i aktivisti Krke sudjelovali su u velikom broju radionica iz zagovaranja, strateškog planiranja, pisanja prijedloga projekata, istraživanja potreba zajednice, unaprijeđenja standarda kvalitete u provođenju programa i sl. čime je stvoreno pozitivno okruženje za učinkovit i kvalitetan rad udruge. Organizacija posjeduje zadovoljavajuću količinu uredske i druge opreme što takođe konstantno unaprijeđuje rad udruge i omogućava praćenje sve većeg broja potrebaza zaštitu okoliša.

UREDI KRKE
Jedna od najvećih prednosti koje Krka ima je činjenica da je Grad Knin prepoznao važnost djelovanja udruge te nam na 5 godina dodjelio prostorije za djelovanje udruge po povoljnim cijenama (u ul 7. Gardijske br. 13 prostorije za ured i u ul. Drniška b.b. na 10 godina prostorije za Ekološko-informativni centar.


5. POTREBA STRATEŠKOG PLANIRANJA

Promjene u okruženju Krke nametnule su potrebu prilagođavanja novim okolnostima i donošenje  strateškog plana. Osjetivši tu potrebu, Krka je formirala grupu za osmišljanje koncepta strateškog planiranja uzevši u obzir sve realne mogućosti Krke i potrebe zajednice

Krka je svjesna da je proces strateškog planiranja jedan dinamičan proces, te da se sustavno i sveobuhvatno treba pristupiti prema tom procesu:

Osnovni plan je bio okupiti slijedeće učesnike u jednu trodnevnu  radionicu za strateško planiranje na kojima će vanjski stručnjaci pomoći pojasniti proces izrade dokumenta SP-a odnosno pomoći shvatiti važnost takvog procesa za budućnost organizacije:

1. Članovi Upravnog  odbora uključujući predsjednika
2. Osoblje (administrativno i programsko)
3. Ostali članovi
4. Volonteri udruge

Radilo se u 3 grupe i u plenumu. Učesnicima je najprije data teoretska osnova strateškog planiranja a zatim su svojim aktivnim sudjelovanjem pristupili izradi dokumenta.

Učesnicima su podijeljeni zadaci vezani za elemente strateškog plana u određenim rokovima.
 
Nakon niza međusobnih konzultacija pristupilo se izradi nacrta dokumenta.

Isti je poslan ključnim članovima Krke za njihov komentar, prijedlog i reviziju. Ponuđen je i Upravnom odboru na razmatranje. Nakon usklađenih komentara, izrađena je finalna verzija SP-a od strane osoba odgovornih za zastupanje udruge (predsjednik i tajnica).

U procesu strateškog planiranja, Krka je radila na elemenata strateškog plana. Tako su analizirani  i izgrađeni slijedeći elementi strateškog plana.

a. Vizija
b. Misija
c. Organizacijske vrijednosti,
d. Definiranje i potrebe zajednice,
e. Okruženje u kojem djeluje Krka
f. SWOT analiza
g. Definiranje strateških pitanja 
h. Budžetiranje
i. Operativni (jednogodišnji) plan
j. Praćenje i procjena 


6. VIZIJA KRKE

Vizija KRKE je: Zaštita i promocija prirodnih i drugih potencijala zajednice u kojoj živimo.


7. MISIJA KRKE

Misija Krke je: promocija i  zaštita okolisa , te prirodnih i drugih posebnosti zajednice  s ciljem poboljšanja uvjeta života građana i  turističkog razvoja, pružanjem stučne pomoći pojedincima i grupama te umrežavanjem a svojim djelovanjem pridonosi razvitku  države integrirane u EU.


8.  VRIJEDNOSTI ORGANIZACIJE

Vrijednosti Krke se ogledaju u uspješnosti realizacije  projekata udruge. U ocjeni vrijednosti, prepoznate su slijedeće karakteristike Krke:

• KRKA uspješno realizira  potrebe zajednice.
• KRKA ima pouzdano osoblje koje je stručno, efikasno, multi-etnično.
• KRKA radi na principu tolerancije, humanosti, poštenja i istrajnosti u radu.
• KRKA je priznata organizacija u zajednici.
• KRKA posjeduje iskustvo i transparentnost u radu. 
• KRKA je priznata i od strane medija


9.  KORISNICI USLUGA KRKE

KRKA svoje korisnike razvrstava na interne i eksterne i sve zainteresirane za svoj rad.

Interni     
- volonteri, aktivisti
- članovi udruge
          
Eksterni 
- lokalno stanovništvo
- donatori (domaći i međunarodni)
 
Područja u kojima KRKA zadovoljava potrebe zajednice, članova, građana  i drugih zainteresiranih strana su:

POTREBE PROMOCIJE I ZAŠTITE OKOLIŠA

• Organiziranje ekoloških i kulturnih akcija
• Monitoring svih oblika zagađivanja okoliša
• Predlaganje projekata za zaštitu okoliša
• Ostvarivanje suradnje i razmjena iskustva

POTICANJE EKOLOŠKE POLJOPRIVREDE TE SEOSKOG TURIZMA

- organiziranje savjetovanja, predavanja, seminara i drugih stručnih skupova na temu zaštite okoliša , ekološke poljoprivrede i eko turizma,
- Organiziranje  Festivala za promociju seoskog turizma


DRUGE POTREBE

- Obrazovanje  (poslovno, poljoprivreda, seoski turizam, izletnički, avanturistički turizam)
- Zapošljavanje i samozapošljavanje (prekvalifikacija, malo i srednje poduzetništvo i obrtništvo)
- Potreba za podrškom (povezivanje proizvođača s tržištem, marketing, pravno-ekonomsko savjetovanje)
- Potreba za poticanjem organiziranja zajednice (civilne inicijative, neformalne grupe, poljoprivredne zadruge, škole)
- Potreba za stručnim, fakultetski obrazovanim vanjskim suradnicima

 

10.  OKRUŽENJE U KOJEM DJELUJE KRKA

Okruženje je razmatrano iz perspektive političke situacije u Hrvatskoj, socijalnog stanja u državi, ekonomskog stanja u zemlji, nivoa tehnološkog razvoja društva i ekoloških čimbenika u okruženju.

Političko okruženje

• Hrvatska je dio procesa evropskih integracija  - očekuje se pozitivan razvoj.
• Nedefinirani politički stavovi većine stanovništva Hrvatske.
• Javno mišljenje može se mijenjati u ovisnosti od izborne kampanje.

Socijalno okruženje

• Loša socijalna situacija 
• Manipulacije socijalnim problemima u političke svrhe.

Ekonomsko okruženje

• Neobrazovanost i neupućenost stanovništva za novu ekonomiju.
• Jeftina radna snaga.
• Zaposlenost opada – izraženija otpuštanja u javnom sektoru u budućnosti.
• EU će tijekom 5 godina davati sredstva za strukturne reforme u Hrvatskoj.
• Malo i srednje poduzetništvo će rasti (nova radna mjesta).
• Neefikasna i korumpirana administracija je prepreka ulasku stranog kapitala.
• Država je prezadužena.


Tehnološko okruženje

• Razvoj telekomunikacija i informatičke tehnologije.
• Poljoprivredna mehanizacija zastarjela (nemogućnost konkurencije).
• Nedostatak osnovne infrastrukture u ruralnim područjima (struja,voda).

Ekološko okruženje

• Betonizacija obale i bespravna gradnja.
• Budi se svijest stanovništva o značaju zdrave hrane i njene proizvodnje.
• Povećan broj EKO udruga.
• Mogućnost napretka i razvoja ekološkog turizma.
• Potencijali za proizvodnju ekološke hrane i njen plasman u turizmu.

 

11.  SWOT ANALIZA

SWOT analiza je pokazala koje su to prednosti i nedostaci koji su vezani za djelovanje organizacije Krke. Ista analiza je pokazala prilike koje se pružaju Krci u vanjskom okruženju, ali i prijetnje koje vladaju u vanjskom okruženju na koje Krka nema utjecaja.

 

SWOT ANALIZA 
Unutarnje Snage Slabosti
 
• Znanje, otvorenost prema novome
• Prirodni resursi (vode, planine)
• Sadašnji članovi udruge imaju iskustvo dugogodišnjeg djelovanja «prekaljeni borci».
• Iskustvo u radu Civilnog društva
• Poznavanje područja i zajednica u kojima djelujemo
• Osiguranje podrške donatora za projekte udruge
• Demokratičnost u donošenju odluka i kreiranju pravila
• Komunikativnost, otvorenost dobra suradnja
• Iskustvo u radu s međunarodnim organizacijama
 
• Preokupiranost vlastitim poslovima  članova
• Nedovoljna educiranost
• Nedostatak sredstava za plaće
 Prilike  Prijetnje
Vanjske 
• Prepoznatljivost uloge Civilnog društva (sve veća)
• Donatori & fondovi EU
• RH članica kandidat EU
• Procesi regionalizacije i decentralizacije (Regionalna politika)
• Velike potrebe na terenu
• Nacionalna zaklada i strategija za poticanje i potporu razvoja Civilnog društva
• Društveno odgovorno poslovanje (trend)
• Prilika za sudjelovanje u kreiranju zajedničkih programa
• Postojanje već uspješnih priča.
• Bolja suradnja s lokalnim vlastima
• Mogućnost stjecanja novih znanja I vještina

 
• Nedovoljno korištenje resursa
• Vidljive posljedice rata
• Neiskorištavanje fondova/nespremnost
• Neinformiranost
• Odlazak mladih i visoko obrazovanih
• Neravnomjerni razvoj Regija
• Korupcija
• Nepovjerenje
• Indiferentnost
• Prioritet osobnim interesima u odnosu na interes udruge
• Ne postojanje vlastitih resursa
• Jaka konkurencija

 


Dionici organizacije

 Udruge članice Foruma
 Drugi Forumi udruga u Hrvatskoj
 Lokalne vlasti na području Šibensko-kninske
 Stanovništvo regije/županije
 Institucije javnog sektora

 

12.  STRATEŠKI CILJEVI

Zvanična strategija Krke

Krka će u periodu koji pokriva strateški plan raditi na slijedećim strateškim ciljevima:

1. Očuvanje i  zaštita okoliša kroz:


-organiziranje ekoloških i kulturnih, akcija na području djelovanja Udruge,
-briga za održavanjem zelenih površina, njihovim uređenjem i estetskim oblikovanjem,
-predlaganje mjera nadležnim tijelima za zaštitu postojećih i podizanje novih zelenih površina,
-briga za  zaštitu prirodnih ljepota kninskog krajolika od štetnih i neracionalnih zahvata u prostoru,
-predlaganje projekata vezanih za zastitu okolisa
-organiziranje savjetovanja, predavanja, seminara i drugih stručnih skupova na temu zaštite okoliša
-upućivanje članstva i javnosti na očuvanje prirodne baštine te kulturnih i tradicionalnih vrijednosti grada Knina i okolice,
-ostvarivanje suradnje te razmjena iskustava s drugim srodnim udrugama kao i suradnja sa svim organizacijama i institucijama koje podupiru rad udruge,
          - lobiranje i zagovaranje promjene zakona samostalno i u suradnji s nacionalnim i     
           međunarodnim mrežama nevladinih udruga.

2. Promoviranje i očuvanje prirodnih posebnosti grada Knina i njegove okolice
-promicanje prirodnih posebnosti Grada Knina i okolice te izvora toka rijeke Krke,
-organiziranje  kulturnih, akcija na području djelovanja Udruge,
      - edukativne posjete
      -međuregionalno povezivanje
      - poticanje prekogranične suradnje
      -stručno savjetovanje
     -stručna pomoć u pisanju projekata

3. Poticanje ekološke i kulturne svijesti građana, a posebno mladih i djece

- organiziranje kreativnih ekoloških  radionice za djecu I mlademlade
- organiziranje akcija čišćenja, pročišćavanja I pošumljavanja
- poticanje volonterizma
 
4. Poticanje ekološke poljoprivrede te seoskog i ekološkog turizma

- uspostavljanje novih kontakata s poslovnim sektorom i vladinim institucijama.
- organiziranje studijskih putovanja na
- poticaj osnivanju poljoprivrednih zadruga
            - razvoj zadrugarstva i njihovog povezivanja s istraživačkim centrima

 

Kontinuirano unaprijeđenje kvalitete pružanja usluga putem:

- Prekvalifikacije i prilagodba novim projektima.
- Stalnog educiranja osoblja i članova upravnog odbora za sve aktivnosti Krke u svrhu   ostvarivanja ciljeva osnivanja utvrđenih statutom
- Angažiranje novog stručnog kadra prema potrebi.

Strategija djelovanja Krke po godinama

U strategiji djelovanja za period od narednih  pet godina navedena su područja od interesa za razvoj Krke. S obzirom da Krka i u budućem razdoblju namjerava nastaviti s aktivnostima koje trenutno provodi, u planiranju po godinama su navedena isključivo područja koja su nova za djelovanje Krke. 

Strategija za prvu godinu 
- implementacija odobrenih projekata iz 2005 (dolje navedeni)
- nastavak projekta Eco renger
- preuzimanje Zelenog telefona za Šibensko-kninsku Županiju
-edukacija osoblja za ekonomske i turističke  aktivnosti
-apliciranje na natječaje sa novim projektima
-adaptacija i otvaranje prostora u Drniškoj ulici

Strategija za drugu godinu
- Pisanje i traženje sredstava za Projekt „Razvrstavanje otpada“
- Pisanje i traženje sredstava za Projekt „Čuvajmo tradiciju“
- Nastavak dosadašnjih projekata
-daljnja edukacija  za ekonomske i turističke aktivnosti
- osnivanje biciklističkog kluba
- Osnivanje veslačkog kluba

Strategija za treću godinu

- unaprijeđenje rada udruge : organiziranje “edukacije na daljinu” sa učilištima/istraživačkim centrima a vezano uz zaštitu okoliša, ekološku poljoprivredu,  turizam.
- nastavak rada na svim gore opisanim aktivnostima
- istraživanje potreba, pripreme-rad-donošenje novog strateškog plana
- otvaranje Ekološko –informativnog centra

Strategija za četvrtu godinu

- apliciranje s projektom za razvoj Eko turizma na fondove Europske komisije
- nastavak provođenja svih dosadasnjih odobrenih  projekata
- razvijanje aktivnosti koje doprinose samofinanciranju udruge
- proširenje aktivnosti i projekata na druge općine u Šibensko-kninskoj Županiji
- edukacija članova udruge (skyper, turistički vodič...)


Strategija za petu godinu

- nastavak provođenja svih dosadasnjih odobrenih  projekata
- proširenje aktivnosti i projekata na druge općine u Šibensko-kninskoj Županiji
- razvijanje aktivnosti koje doprinose samofinanciranju udruge


Strateški donatori

KRKA će u periodu od 2007 do 2011 godine biti oslonjen na niz donatora sa ciljem postizanja održivosti organizacije  i samofinanciranju/odrzivosti udruge. Strategija je bazirana na:

a. tradicionalnim i «provjerenim» donatorima

-PRORAČUN RH
- GRADSKI PRORAČUN

b. novi donatori i izvori finansiranja


EU- CARDS, PHARE, SAPARD, IPA
POSLOVNI SEKTOR
VLASTITI PRIHOD
STRANE FONDACIJE
MEDIJI
LOKALNO STANOVNIŠTVO
 
c. razvijanje modela samofinciranja sukladno zakonima i propisima

Kritična pitanja za budućnost Krke

U narednih pet godina Krka će raditi na rješavanju kritičnih problema od kojih ovisi budućnost organizacije, a koji su identificirani u sadašnjoj situaciji. Ključna poboljšanja trebaju biti ostvarena kroz:
- angažiranje osoblja novog profila za razvoj i implementaciju novih programa
- edukaciju dosadašnjeg osoblja za nove programe
- novi članovi s profilom za nove programe
- rješavanje nedostatka financijskih sredstava

 

13.  BUDŽETIRANJE

Da bi Krka uspješno ostvarila predviđene programe i zadovoljila potrebe zajednice, napravljena je strategija prikupljanja sredstava (budžetiranje). Tokom strategije budžetiranja analizirano je okruženje u kojem Krka djeluje, a koje karakterizira:

-povlačenje donatora iz regije
-nepostojanje domaćih zaklada, fondacija
-nedovoljno financiranje od strane poslovnog sektora
-simbolične donacije iz proračuna RH
-loša platežna moć stanovništva
-nedostatak želje za volontiranjem

U smislu novih pristupa pribavljanju sredstava, Krka je razvila strategiju koja podrazumijeva

- razvijanje usluga koje se mogu naplatiti (samoodrživost)
- jačanje međusektoralne suradnje (povezivanje sa poslovnim-javnim sektorom)
- potraga za novim donatorima, EU, inozemne zaklade, tvrtke
.
Popis potencijalnih donatora

Veleposlanstva i vladine agenciije
Veleposlanstvo Nizozemske - www.netherlandsembassy.hr
Veleposlanstvo Norveške - www.norwegianembassy.hr
Veleposlanstvo Sjedinjenih Američkih Država - www.usembassy.hr
United States Agency for International Development (USAID) - www.usembassy.hr/usaid/
Delegacija Europske komisije - www.delhrv.cec.eu.int/hr/
UNDP – www.undp.hr
OSCE, Mission in Croatia – www.osce.org/croatia


Domaći donatori
Nacionala Zaklada za razvoj civilnog društva - zaklada.civilnodrustvo.hr
Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija - www.mvp.hr
Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja I graditeljstva


Inozemni donatori
Academy for Educational Development (AED) - www.aed.hr
CNF – CEE – www.cnfcee.nl
European Foundation Centre – www.efc.be
Westminster Foundation for Democracy – www.wfd.org
National Endowment for Democracy – www.ned.org
Balkan Trust for Democray - www.gmfus.org/balkantrust
Charles Stewart Mott Foundation – www.mott.org


14.  PRAĆENJE I PROCJENA STRATEŠKOG PLANA

Provedbu strateškog plana pratiti ćemo periodičnom analizom, svakih godinu dana, kroz

- provedbu projekata,
- praćenje prikupljanja sredstava
- procjena uspješnosti pronalaženja grupa donatora
- praćenje uspješnosti restruktuiranja postojećeg i zapošljavanje novog osoblja.
- razvoj vlastitih prihoda do 20% od ukupnih sredstava
- pozitivan napredak u lokalnoj zajednici
- evaluacijske mjere će se provoditi putem anketa, istraživanja potreba u lokalnoj zajednici, te statističkim mjerilima: vrsta usluga i broj korisnika.
- člancima iz novina

Provedba Plana ovisi o unutarnjem i vanjskom okruženju, koje je promjenljivo  pa će shodno tome biti potrebno unositi promjene u dokument. Sadašnja situacija ukazuje na to da dosadašnji donatori imaju izlaznu strategiju  iz Hrvatske, tako da će težište za buduće donacije  biti usmjereno na pronalaženje novih stranih fondacija, te  prema fondovima EU. Pored ovog, potrebno je uložiti više napora za dobivanje sredstava iz poslovnog  sektora, proračuna RH i  vlastitih sredstava putem naplaćivanja pojedinih vrsta usluga.

Donatori

                                                   Općina Promina                                                                  

 

 

Partneri

                   Općina Kistanje       Srednja škola Lovre Montija Knin                     

Osnovna škola "Domovinske zahvalnosti"         

 

Ekološka udruga Krka Knin je član

          Mreža Zelenih telefona 

 

Sponzori