Turistička ponuda Dalmacije u nijansama zelene

Published: Friday, 09 June 2017

Udruga Sunce u suradnji s partnerima Dalmacija EKO i Ekološka Udruga Krka-Knin pokreće projekt ”Ozelenjivanje” turističke ponude Dalmacije. Projekt je prvenstveno usmjeren prema privatnim iznajmljivačima, ruralnim kućama za odmor te malim obiteljskim hotelima. Predstavlja važne korake prema održivom turizmu Dalmacije, kako bi se moglo doprinijeti provedbi Akcijskog plana zelenog turizma Republike Hrvatske, koji stavlja naglasak na ”ozelenjivanje” privatnog smještaja te 

ciljano promoviranje prema održivim turistima.Projekt će pored izrade weba i komunikacijskih materijala obuhvaćati još javna predstavljanja u Splitsko-dalmatinskoj županiji te istraživanje tržišta i predstavljanje u Šibensko-kninskoj županiji. Nakon toga će biti održane dvije marketing radionice u Splitu,  usmjerene prema poboljšanju oglašavanja ”zelenih iznajmljivača” i ekoloških ponuđača, koji će moći istaknuti svoje ”zeleno” poslovanje na svjetskoj platformi Ecobnb, putem koje će imati priliku privući osviještene, održive i odgovorne turiste.

Projekt u vrijednosti 150. 000 kn financira Ministarstvo turizma RH i traje do kraja siječnja 2018.

Preuzeto sa:Udruga Sunce Split

Donatori

                                                   Općina Promina                                                                  

 

 

Partneri

                   Općina Kistanje       Srednja škola Lovre Montija Knin                     

Osnovna škola "Domovinske zahvalnosti"         

 

Ekološka udruga Krka Knin je član

          Mreža Zelenih telefona 

 

Sponzori