Edukativne radionice o reciklažnom dvorištu u OŠ dr. Franje Tuđmana

Published: Friday, 09 November 2018

  

U sklopu projekta izgradnje reciklažnog dvorišta Knin 8.11.2018. održane su dvije edukativne radionice o razvrstavanju otpada za djecu i mlade koje je provela ekološka udruga „Krka“ Knin. Radionice su održane u osnovnoj školi dr. Franje Tuđmana u Kninu. Jedna radionica je održana za niže razrede (3 razred), a druga za više razrede (6 razred). U sklopu radionica podijeljene su bojanke i brošure o razvrstavanju otpada i uslugama reciklažnog dvorišta Knin.

 

 

Projekt provodi Grad Knin, a projekt u iznosu od 1.690.788,97 kn sufinancira Europska unija bespovratnim sredstvima iz Kohezijskog fonda. 

Hits: 157

Donatori

                                                   Općina Promina                                                                  

 

 

Partneri

                   Općina Kistanje       Srednja škola Lovre Montija Knin                     

Osnovna škola "Domovinske zahvalnosti"         

 

Ekološka udruga Krka Knin je član

          Mreža Zelenih telefona 

 

Sponzori