"Divlja" odlagališta otpada na području grada Knina - Ikičina i Kalati

Objavljeno: Srijeda, 19 Lipanj 2013

Krenuli smo u obilazak "divljih" odlagališta otpada na području grada Knina

 i za prvu stanicu odabrali smo dvije lokacije koje su zadnje čišćene od strane naše udruge, komunalnog poduzeća  Knin, učenika i volontera.

Na lokaciji Ikičina - oko Čokinog jezera vidljive su nove deponije građevinskog otpada te je većina jezera zarasla travom a uz put prema srednjoj školi vidljivo je mnogo papira što je posljedica netom završene školske godine:

11 22
33 44
55 66

Na drugoj lokaciji u Kalatima - put prema "Lugu" vidljiva je sječa drva, pokušaj stanovnika koji žive uz put da trimerom očiste prolaz do mostova ali je previše zarastao sa obe strane puta:

77 88
99 1011