Info o prethodnoj vijesti

Objavljeno: Četvrtak, 24 Siječanj 2013

Odluka o pokretanju postupka stavljanja izvan snage Urbanističkog plana uređenja “Drpina glavica” mješovita 

namjena je objavljena u Službenom vjesniku Šibensko – kninske županije br. 12/12 (molim Vas da je nađete na internetu).  U  čl. 5. Odluke su detaljno obrazloženi razlozi za stavljanje izvan snage Plana.