Druga akcija čišćenja u Općini Biskupija u ovoj godini

Objavljeno: Ponedjeljak, 21 Ožujak 2022

Uz podršku Općine Biskupija i suradnju Komunalnog društva Biskupija udruga „Krka“ Knin održala je još jednu akciju čišćenja okoliša u Općini Biskupija. Ovaj put bili smo na lokaciji Pliskovo.

Cilj akcija čišćenja je prvenstveno očistiti okoliš, ali i podići svijest građana o tome koliko je važno pravilno zbrinjavati otpad jer isti sve više zagađuje našu okolinu, pogotovo naše vode, a kroz hranu i vodu zagađenje šteti i našem zdravlju.

Stoga molimo sve građane da prestanu bacati smeće u okoliš i stvarati ilegalne deponije otpada jer su svi gradovi i općine građanima omogućili prikupljanje miješanog komunalnog otpada, a većina i spremnike za odvajanje otpada. Na raspolaganju su vam i reciklažna dvorišta.

Hvala na doprinosu u zaštiti okoliša.

Akcija-ciscenja-Pliskovo-Biskupija-01.jpg Akcija-ciscenja-Pliskovo-Biskupija-02.jpg Akcija-ciscenja-Pliskovo-Biskupija-03.jpg

Akcija-ciscenja-Pliskovo-Biskupija-04.jpg Akcija-ciscenja-Pliskovo-Biskupija-05.jpg Akcija-ciscenja-Pliskovo-Biskupija-06.jpg

Akcija-ciscenja-Pliskovo-Biskupija-07.jpg Akcija-ciscenja-Pliskovo-Biskupija-08.jpg Akcija-ciscenja-Pliskovo-Biskupija-09.jpg

Akcija-ciscenja-Pliskovo-Biskupija-10.jpg Akcija-ciscenja-Pliskovo-Biskupija-11.jpg