Okrugli stol u sklopu projekta „Društveni centar Promina“

Objavljeno: Srijeda, 23 Rujan 2020

Pozivamo Vas na okrugli stol u sklopu projekta „Društveni centar Promina“ (UP. 04.2.1.07.0029) kojeg će održati Ekološka udruga „Krka“ Knin, dana 28. rujna 2020. s početkom u 10:00 sati u Oklaju, Put kroz Oklaj 144, u Domu kulture u Oklaju.

Projekt „Društveni centar Promina“ od 29.05.2020. provodi Ekološka udruga „Krka“ Knin u partnerstvu s Općinom Promina i Veleučilištem Marko Marulić u Kninu. Projekt je sufinanciran sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020, a njegovo trajanje je 24 mjeseca. Svrha održavanja okruglog stola je aktivno uključivanje građana u proces izrade Strategije sudjelovanja građana u procesu upravljanja prostorima u javnom vlasništvu.

Na okruglom stolu javnosti će se prezentirati rezultati anketnog upitnika (istraživanje) u svrhu mapiranja potreba potencijala zajednice koje je provedeno tijekom kolovoza i rujna 2020.g.

Stoga pozivamo sve zainteresirane da nam se pridruže na okruglom stolu dana 28.9.2020. u 10:00h.

Napomena: Okrugli stol održat će se u skladu sa preporukama Nacionalnog stožera vezanom uz pandemiju virusa SARS-CoV-2.

 lenta ESF kockice