Održan okrugli stol u okviru projekta "Društveni centar Promina"

Objavljeno: Utorak, 29 Rujan 2020

Dana 28.09.2020.g. održan je okrugli stol u sklopu projekta "Društveni centar Promina" u svrhu aktivnog uključivanja građana u proces Izrade Strategije sudjelovanja građana u procesu upravljanja prostorima u javnom vlasništvu. Na okruglom stolu javnosti su se prezentirali rezultati anketnog upitnika (istraživanje) u svrhu mapiranja potreba i potencijala zajednice koje je provedeno tijekom kolovoza i rujna 2020.

Na okruglom stolu se sa sudionicima raspravljalo o slijedećim temama:

 

Okrugli stol Oklaj DC Promina 2020 09 28 wSudionici su se složili da je pokretanje projekta i otvaranje društvenog centra Promina značajan korak te da se već sada treba razmišljati o održivosti istog nakon završetka projekta. Zaključak je kako treba poraditi na jačanju kapaciteta udruga na području Općine Promina koje će na sebe preuzele dio budućih aktivnosti centra i realizirati buduće projekte  Rečeno je da bi trebalo u aktivnosti uključiti i zainteresirane OPG-ove koji bi kroz svoje aktivnosti mogli obogatiti sadržaje Društvenog centra Promina u Lukaru.Svi prisutni su izrazili i želju za suradnjom sa NP Krka kao važnim ekološkim, znanstvenim, kulturnim i gospodarskim čimbenikom Općine Promina.

Zahvaljujemo svima na iznesenim idejama i savjetima. Slobodno nas kontaktirajte sa bilo kakvimm pitanjima i prijedlozima vezanim za rad Društvenog centra (mail, facebook, telefon, osobni dolazak...)

Projekt „Društveni centar Promina“ od 29.05.2020. provodi Ekološka udruga „Krka“ Knin u partnerstvu s Općinom Promina i Veleučilištem Marko Marulić u Kninu. Projekt je sufinanciran sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020, a njegovo trajanje je 24 mjeseca.

lenta ESF kockice