HZZ - Potpore za samozapošljavanje 2022.

Objavljeno: Petak, 11 Veljača 2022

Potpore za samozapošljavanje su državne potpore koje se dodjeljuju nezaposlenim osobama koje se odluče na pokretanje vlastitog posla, a prijavljene su u evidenciju HZZ-a.

MJERU MOGU KORISTITI:

 

TRAJANJE MJERE: 24 mjeseca

 

HZZ logoFINANCIRANJE MJERE:

Potpora za samozapošljavanje može se dodijeliti za dvije skupine korisnika prema pripadajućim djelatnostima razvrstanim po NKD-u.

1. Skupina - do 120.000,00 kn:

 

2. Skupina – do 80.000,00 kn :

 

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI U 2022:

Potpora za samozapošljavanje dodjeljuje se primjenom fiksnog iznosa i varijabilnog iznosa

Fiksni iznos potpore je unaprijed određen za inicijalne troškove registracije poslovnog subjekta, troškove rada jedne zaposlene osobe na puno radno vrijeme te uobičajene tekuće troškove za prvih nekoliko mjeseci poslovanja (trošak knjigovodstva, zakup poslovnog prostora, obvezne članarine, administrativni troškovi i troškovi sitnog inventara, troškovi izrade mrežne stranice i oglašavanja i slično). Fiksni iznos potpore dodjeljuje se u visini od 40.000 kn za registraciju obrta s paušalnim oporezivanjem, te u visini od 55.000 kn za registraciju svih ostalih vrsta poslovnih subjekata (dohodovni obrt, trgovačko društvo, samostalna djelatnost i sl.), bez potrebe pravdanja navedenih iznosa u Troškovniku koji je sastavni dio poslovnog plana.

Varijabilni iznosi razlikuju se ovisno o djelatnostima za koje se dodjeljuje potpora, a prihvatljivi troškovi mogu se razvrstati u 8 kategorija:

 

Prihvatljiv trošak je i PDV iskazan na računima, a koji nije povrativ prema nacionalnim propisima o PDV-u. Pojednostavljeno za poslovni subjekt koji nije u sustavu PDV-a i PDV je prihvatljiv trošak.

Sve ostale vrste troškova koje nisu nabrojane, ne mogu biti prihvatljive za financiranje.

KRITERIJI:

 

Ako imate dobru poslovnu ideju pravi je trenutak da iskoristite Mjeru samozapošljavanja HZZ-a.

Želimo Vam puno sreće :)

 

Korištene informacije sa mrežnih stranica HZZ-a gdje možete pronaći i detaljnije informacije.

Možete pročitati i naš prethodni članak na temu Samozapošljavanja iznosi potpore su promijenjeni, ali procedura je ostala gotovo identična.

Ako budete imali bilo kakvih nedoumica, pitanja ili trebali savjet i pomoć obratite nam se na neki od naših kontakta:

 

Za savjetovanje i informiranje na raspolaganju su nam digitalni komunikacijski kanali, a možemo dogovoriti i savjetovanje i informiranje u prostorijama Ekološke udruge "Krka" Knin ovisno o vašim preferencijama i epidemiološkoj situaciji u kojoj se svi nalazimo. Zahvaljujući usluzi "Info@taxi" možemo i mi do Vas.

Sve aktivnosti provode se u skladu sa epidemiološkim preporukama vezanim uz epidemiju virusa SARS-CoV-2.

 

Cilj aktivnosti je osnaživanje nezaposlenih, njihova priprema za tržište rada i povećanje njihove zapošljivosti. Projekt "Ekološko-informativni centar" provodi Ekološka udruga „Krka“ Knin i sufinanciran je sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. u sklopu poziva Razvoj i provedba programa za socijalnu koheziju i povećanje zaposlenosti u gradovima: Kninu, Belom Manastiru i općini Darda, Benkovcu, Petrinji i Vukovaru.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Ekološke udruge "Krka" Knin.

lenta ESF kockice