Novi projekt-partnerstvo za okoliš

Objavljeno: Petak, 13 Veljača 2015

Sa zadovoljstvom Vas obavještavamo da je sa 1.1.2015. započeo partnerski projekt naziva "Partnerstvo za okoliš: Razvoj kapaciteta u zaštiti okoliša javnog i civilnog sektora u Hrvatskoj kroz primjenu servisa Zelenog telefona”.Projekt je financiran sredstvima EU.Projektni partneri:EkoPan – Karlovac, Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce – Split, Udruga Žmergo Opatija, Ekološka udruga “Krka” Knin, Eko udruga Franjo Koščec, Zaštitarsko – ekološka organizacija Nobilis

 

Suradnici na projektu:Eko Zadar, Zeleni Osijek, Zelena Istra

Projektno područje: Republika Hrvatska s naglaskom na:,Karlovačkažupanija,Splitsko-dalmatinskažupanija,Dubrovačko-neretvanskažupanija,Šibensko-kninskažupanija,Međimurskažupanija,Varaždinskažupanija,Ličko-senjskažupanija,Primorsko-goranskažupanija,Koprivničko-križevačka županija, Krapinsko-zagorska  županija

 

Opći cilj projekta: izgradnja snažnog partnerstva i učinkovite dugoročne suradnje između građana, tijela lokalne i državne vlasti i organizacija civilnog društva uključenih u zaštitu okoliša i prirode

 

Specifični ciljevi:

·         izgraditi projektne partnere za aktivno sudjelovanje u rješavanju problema zaštite okoliša

·         poticati transparentnost tijela lokalne i državne vlasti i suradnju sa njima

·         educirati građane o know-how i mogućnostima za aktivno sudjelovanje u zaštiti okoliša i prirode

·         doprinijeti rješavanju specifičnih lokalnih problema vezanih za zaštitu okoliša i prirode

·         poticati suradnju javnog i državnog sektora

 

Projekt uključuje sljedeće aktivnosti:

·         prikupljanje podataka o strukturi, načinima, postupcima i sredstvima za rad tijela lokalne i državne vlasti i identificiranje problema i prepreka u učinkovitosti rada na terenu

·         održavanje programa izgradnje kapaciteta (skupina radionica i aktivnosti) za OCD, koji se odnose na zaštitu okoliša i prirode

·         održavanje programa izgradnje kapaciteta (skupina radionica i aktivnosti) za tijela lokalne i državne vlasti, koji se odnose na zaštitu okoliša i prirode

·         emitiranje radio emisije o mogućnostima aktivnog sudjelovanja u zaštiti okoliša i prirode

·         izdavanje publikacije o aktivnom sudjelovanju u zaštiti okoliša i prirode

·         redoviti rad Mreže zelenih telefona u Karlovačkoj, Splitsko-dalmatinskoj, Dubrovačko-neretvanskoj, Šibensko-kninskoj, Međimurskoj, Varaždinskoj, Ličko-senjskoj i Primorsko-goranskoj županiji

 

Očekivani rezultati:

·         napravljena i objavljena publikacija/detaljna analiza učinkovitosti rada na terenu tijela lokalne i državne vlasti (razina transparentnosti, ljudska financijska sredstva, usvajanje načela dobrog upravljanja, uspjeh ostvarivanja prava na pristup informacijama, način organiziranja javnih rasprava, procjene utjecaja na okoliš itd.) 

·         povećano znanje, know-how metode i sudjelovanje građana, OCDa, projektnih partnera kao i tijela i službi lokalne i državne vlasti u zaštiti okoliša i prirode u ciljanim područjima

·         ojačana suradnja sa tijelima i službama lokalne i državne vlasti u zaštiti okoliša i prirode u ciljanim područjima

·         veći postotak uspješno riješenih problema vezanih uz zaštitu okoliša i prirode

·         veća prepoznatljivost Mreže zelenih telefona