#WorldWaterDay 2023

Objavljeno: Utorak, 21 Ožujak 2023

Voda je neprocjenjiv resurs bez kojeg nema života na Zemlji, ali u mnogim zemljama svijeta pitka voda nije svima dostupna. Klimatske promjene, ubrzan rast svjetske populacije i sve veća potreba za vodom zahtijevaju njeno racionalno korištenje i održivo upravljanje. Međutim, kriza nedostatka i zdravstvene ispravnosti vode za piće potkopava napredak u svim glavnim globalnim pitanjima, od zdravlja

 do gladi, rodne ravnopravnosti do poslova, obrazovanja do industrije, katastrofa do mira. Još 2015. godine svijet se obvezao na postizanje Cilja održivog razvoja (SDG) 6 kao dijela Agende 2030, prema kojem bi svi ljudi na svijetu trebali imati siguran pristup pitkoj vodi i sigurne sanitarne uvjete do 2030. godine. Unatoč tome, ljudsko pravo na vodu nije osigurano velikom dijelu svjetske populacije, brojnim školama, poduzećima, zdravstvenim ustanovama i farmama.

Tema ovogodišnjeg Svjetskog dana voda je „Ubrzavanje promjena!“ („Accelerating change!“) čime se želi ukazati na nužnost ubrzavanja promjena u svijetu kako bi se riješila kriza nedostatka i zdravstvene ispravnosti vode za piće. S obzirom da voda utječe na sve ljude na Zemlji, svaki pojedinac treba nešto poduzeti kako bi ubrzao promjenu načina na koji koristimo, trošimo i upravljamo vodom u svakodnevnom životu. Stoga se Svjetski dan voda 2023. obilježava pod sloganom „Budi promjena koju želiš vidjeti u svijetu“.

A zašto je važno govoriti o vodama barem 1 dan na sav glas?

Ljudska je aktivnost toliko promijenila lice našeg planeta da smo ušli u novo geološko razdoblje, koje se prema čovjeku naziva antropocen a do nedavno, točnije do -1950-e smo živjeli u holocenu - 11 700 godina dugog razdoblja

To je objavila skupina stručnjaka okupljena na Međunarodnom geološkom kongresu u Cape Townu, Južnoafrička Republika. Nakon sedam godina razmatranja, članovi međunarodne radne skupine jednoglasno su izglasali kako je nastupilo doba čovjeka ili antropocen.

Znanstvenici navode kako su testiranja nuklearnog oružja, industrijska poljoprivreda, globalno zatopljenje uzrokovano ljudskim djelovanjem i masovno širenje plastičnog materijala diljem svijeta tako duboko izmijenili planet da je vrijeme da se proglasi kraj holocena. A za to postoje dokazi poput:  ubrzanje stope erozije i sedimentacije tla; velike kemijski poremećaji u ciklusima ugljika, dušika, fosfora i drugih elemenata; početak značajne promjene globalne klime i podizanje razine mora te drastične promjene biološke raznolikosti.

Mnoge od tih promjena su geološki dugotrajne, a neke su i nepovratne. Ti i srodni procesi ostavili su stalan zapis u posljednjim geološkim slojevima Zemlje, uključujući plastične, aluminijske i betonske čestice, umjetne radionuklide te promjene na uzorcima ugljika i dušika. I to sve istovremeno.

Biti u stanju točno odrediti vremenski interval u kojem je nastupila promjena svjedoči o tome kako je ljudska vrsta imala nevjerojatan utjecaj na okoliš našeg planeta, a ideja o novom razdoblju antropocenu uvjerljivo uspijeva objasniti istovremenost tih promjene, navodi Colin Waters, glavni geolog na projektu Britanskog geološkog  instituta.

Zemlja je sada na putu da doživi izumiranje 75 posto svih vrsta u narednih nekoliko stoljeća ako se aktualni trendovi nastave.

Osim toga, ogromne količine plastike u vodama i oceanima dovele su do toga da su mikroplastične čestice sada gotovo sveprisutne, a plastika će vjerojatno ostaviti lako identificirajuće fosilne zapise za buduće generacije istraživača. Usto su formirani i novi slojevi u sedimentu leda, kao što je sloj čestica crnog ugljena uzrokovan izgaranjem fosilnih goriva.

Ono što znanstvenicima sada preostaje jest odrediti referentnu točku koja se može uzeti kao reprezentativan početak antropocena. Najizgledniji kandidat je testiranje nuklearnog oružja, čija je eksplozija u Zemljinu stratosferu poslala radioaktivne čestice, nakon čega su se one slegle na Zemlju i postale dio geološkog sloja koji će, smatraju znanstvenici, nedvojbeno odvojiti holocen od antropocena.

Edukativni video: https://youtu.be/pUkj3uwCPSE,©www.unwater.org

Informacije preuzete s mrežnih stranica:

 www.eea.europa.eu/;

www.unwater.org;

www.ekovjesnik.hr.

Članak je dio Info-kampanje koja se provodi u sklopu projekta Štiti BRK(3)OModobrenog od strane Agencije za mobilnost i programe EU koji se sufinancira sredstvima Europske unije u okviru programa Europskih snaga solidarnost

 Sadržaj objave isključiva je odgovornost Ekološke udruge "Krka" Knin i Europska komisija se ne može smatrati odgovornom pri uporabi informacija koje se u njoj nalaze

 

Ekološka udruga "Krka" Knin započela je s provedbom projekta solidarnosti „Štiti BRK(3)OM“ u trajanju od 12 mjeseci. Projekt je odobren od strane Agencije za mobilnost i programe EU koji se sufinancira sredstvima Europske unije u okviru programa Europskih snaga solidarnosti.