Uspješno završen projekt "Zajedno za prirodu i okoliš"

Objavljeno: Ponedjeljak, 15 Veljača 2016

Zajedno za prirodu i okoliš – ime je novog priručnika za pomoć građanima koji žele reagirati, upozoriti i predložiti promjene za čistiji okoliš i zdravije životno okruženje. Predstavljanjem  priručnika u Splitu i Kninu službeno je završio dvogodišnji istoimeni projekt, a da je motiviranih građana za uključivanje u procese zaštite prirode i okoliša sve više pokazale su ispunjene dvorane. 

Opširnije...

Poziv na peti sastanak okolišnog vijeća

Objavljeno: Utorak, 13 Listopad 2015

Ovim Vas putem pozivamo na peti sastanak koji će se održati dana 26.10.2015.g. u Kninu u Ekološko informativnom centru ( Drniška 2b,) u 10h. Više o samom Vijeću, kao i program pročitajte ovdje.Savjetodavno vijeće za okoliš Šibensko-kninske županije osnovano je na okruglom stolu održanom u Kninu 29.05.2014.g., a zamišljeno je kao radno tijelo kojeg sačinjavaju predstavnici nadležnih službi Šibensko-kninske županije, predstavnici gradova i općina u županiji, gradskih tvrtki za odvoz otpada, komunalnih redara, nevladinih udruga, JU za zaštićene prirodne vrijednosti, nadležnih inspekcija i ostalih relevantnih dionika. Vijeće je osnovano u sklopu projekta "Zajedno za prirodu i okoliš" koji se financira sredstvima EU fondova.

 

Plan edukacije građana

Objavljeno: Ponedjeljak, 13 Travanj 2015

Kao rezultat rada Savjetodavnog okolišnog vijeća Šibensko-kninske županije, a sve u sklopu projekta "Zajedno za prirodu i okoliš", nastali su Plan edukacije građana i Akcijski plan edukacije koje možete preuzeti klikom na poveznice.

Dojmovi sa studijskog putovanja

Objavljeno: Ponedjeljak, 23 Ožujak 2015

Posjet talijanskoj regiji Venneto s 4,8 milijuna stanovnika, sudionicima studijskog putovanja omogućio je uvid u najuspješnije primjere u odgovornom gospodarenju otpadom temeljenom na principima smanji stvaranje otpada, ponovno koristi i recikliraj. Naime, ova regija prednjači u Italiji u odgovornom gospodarenju otpadom pa je čak 77% općina (65% stanovnika) obuhvaćeno odvojenim prikupljanjem otpada sustavom „od vrata do vrata“.

Opširnije...

Studijsko putovanje savjetodavnih vijeća za okoliš

Objavljeno: Četvrtak, 12 Ožujak 2015

Članovi Savjetodavnog vijeća za okoliš grada Splita i Knina, koje vodi Udruga Sunce i Ekološka udruga Krka Knin, i dalje rade na odabranim okolišnim prioritetima među kojima je i problematika kompostiranja.

Nakon održanog predavanja stručnjaka Marjana Galovića u veljači članice i članovi Vijeća su se 11. ožujka 2015. godine uputili u Belluno, Italija, nastudijsko putovanje posvećeno gospodarenju otpadom s naglaskom na biootpad i kompostiranje. 

Opširnije...

Radionica Vijeća za okoliš

Objavljeno: Utorak, 01 Srpanj 2014

Dana 4. lipnja 2014. godine održana je radionica savjetodavnog Vijeća za okoliš Šibensko-kninske županije.

Opširnije...