Svjetski dan djece 20.11.2023.

Objavljeno: Četvrtak, 16 Studeni 2023

Svjetski dan djece obilježava se svake godine 20. studenoga jer je toga dana 1989. godine usvojena Konvencija o pravima djeteta. Kao međunarodni dokument Ujedinjenih naroda, Konvencija sadrži univerzalne standarde koje države moraju jamčiti svakom djetetu. Konvenciju je do danas potpisalo 196 zemalja, čime je postala najbrže i najšire prihvaćen sporazum na području međunarodnih ljudskih prava u povijesti.

Time je svijet dao obećanje da će svoj djeci biti osigurana jednaka prava te da će učiniti sve kako bi se zaštitila i osigurala njihova prava na preživljavanje, razvoj, učenje i razvijanje do punih potencijala, bez diskriminacije.            

Djeca su nepresušan izvor radosti i sreće, a njihov osmijeh najbolji je lijek. Nad njima bdijemo, usmjeravamo ih, a briga ne prestaje ni kad samostalno zakorače u život. Govorimo o djeci, najmlađim članovima društva, kojima je iz dana u dan potrebno pružiti maksimum ljubavi, pažnje i skrbi.

Dječja prava su prava kojima se štite sve osobe mlađe od 18 godina. Označavaju ono što svako dijete treba imati ili smije učiniti. Svako dijete ima pravo na obrazovanje, zdravstvenu skrb, hranu, igru, zaštitu i još mnogo toga. Dječja prava svakom djetetu trebaju osigurati mogućnost da dosegne najviše što može. Sva su prava povezana i jednako važna. Osim što nam prava pripadaju jer smo se s njima rodili, jednako je važno da poštujemo i tuđa prava. 

Važno je omogućiti djeci znanja o pravima i obavezama koja imaju kako bi i oni pomogli u ostvarivanju ljepšeg, pravednijeg i sretnijeg života kako djece tako i odraslih.

Obilježavanjem ovog datuma želi se osvijestiti javnost na poštivanje dječjih prava i potrebu zaštite djece i maloljetnika od svih vrsta zloupotrebe, nasilja i raznih oblika diskriminacije.

Europska komisija je u lipnju 2021. usvojila Europsko jamstvo za djecu, kako bi se, s ciljem sprječavanja i suzbijanja siromaštva te socijalne isključenosti djece, osigurao pristup ključnim uslugama za svu djecu kojoj je potrebna pomoć: besplatan pristup ranom i predškolskom odgoju; obrazovanju i školskim aktivnostima te kulturno, zabavnim i sportskim aktivnostima; najmanje jedan zdrav obrok svakog školskog dana; dostupnost zdravstvene skrbi i djelotvoran pristup zdravoj prehrani te odgovarajućem smještaju.

Svjetski dan djece podsjeća nas na zajedničku odgovornost da djeci i mladima osiguramo bolju budućnost poštivanjem njihovih prava, odgovaranjem na njihove potrebe, stvaranjem svijeta u kojem će moći ostvariti vlastite potencijale uz uvažavanje njihovih mišljenja, stavova, inicijativa i prijedloga.

Brošuru o Konvenciji o pravima djeteta možete pronaći na sljedećoj poveznici: www.unicef.org/croatia/sites/unicef.org.croatia/files/2019-11/CRC%20letak_11-19_web_FIN_1.pdf

Pogledajte crtić o pravima djece: www.youtube.com/watch?v=h7V1vjiZZAM

Pogledajte crtić „Svi imaju prava“: www.youtube.com/watch?v=48hZQwwSqVU

Pogledajte video „When it comes to children’s rights, there’s only one team“: www.youtube.com/watch?v=nBeS9f2uL-I&t=30s

 

Informacije i materijali preuzeti su s mrežne stranice UNICEF-a, www.unicef.org

#ForEveryChild, Every Right!

 

Članak je dio Info-kampanje koja se provodi u sklopu projekta Štiti BRK(3)OM odobrenog od strane Agencije za mobilnost i programe EU koji se sufinancira sredstvima Europske unije u okviru programa Europskih Snaga Solidarnost

 

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Ekološke udruge „Krka“ Knin i Europska komisija se ne može smatrati odgovornom pri uporabi informacija koje se u njoj nalaze