Kraj provedbe projekta „Ekološko-informativni centar“

Objavljeno: Ponedjeljak, 06 Veljača 2023

Nakon 36 mjeseci završava se provedba projekta „Ekološko-informativni centar“ (UP.02.1.2.01.0021). Nositelj projekta je bila Ekološka udruga „Krka“ Knin, a vrijednost projekta 1.499.885,40 kn. Projekt se provodio na području grada Knina, a ciljna skupina su bile nezaposlene osobe uključujući dugotrajno nezaposlene osobe. 

Tijekom provedbe projekta ciljnoj skupini su se kontinuirano pružale usluge informiranja, podrške i savjetovanja o mogućnostima korištenja mjera i programa za nezaposlene, mogućnostima samozapošljavanja i osposobljavanja, pokretanju obrta, OPG-a i zadruge, izradi životopisa i motivacijskog pisma te pisanju poslovnog plana i projekata.

Provedbom raznih radionica, predavanja i seminara povećane su kompetencija i ojačani kapaciteti ciljne skupine kako bi postali konkurentniji na tržištu rada.Zahvaljujući usluzi „Info-taxi“ omogućeno je informiranje, savjetovanje i educiranje nezaposlenih osoba u okolnim mjestima: Golubić, Kninsko polje, Kovačić, Ljubač, Oćestovo, Plavno, Polača, Potkonje, Radljevac, Strmica, Vrpolje i Žagrović.

Svaka aktivnost se provodila jednom u svakoj godini provedbe projekta, osim usluga Info@taxi“ i informiranje i savjetovanje koje su se provodile kontinuirano u skladu sa potrebama i interesom korisnika.Provedba ovog projekta je doprinijela povećanju mogućnosti zapošljavanja nezaposlenih osoba i poboljšanju socio-ekonomskih i životnih uvjeta na području grada Knina .

Više o provedenim aktivnostima i ostvarenim rezultatima projekta možete pronaći u Brošuri s rezultatima  projekta „Ekološko-informativni centar" koju možete pogledati ovdje

 

Projekt je 100% financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., a u sklopu poziva Razvoj i provedba programa za socijalnu koheziju i povećanje zaposlenosti u gradovima: Kninu, Belom Manastiru i općini Darda, Benkovcu, Petrinji i Vukovaru.