Projekt "Megafon"

Objavljeno: Utorak, 08 Veljača 2022

Projektom Megafon udruge TRIS i Eko Krka Knin šalju poruku o važnosti aktivnog sudjelovanja kroz društveni angažman i usvajanje medijskih znanja i vještina. Kroz godinu dana trajanja projekta udruge će organizirati javne tribine o aktivizmu, medijima, toleranciji i okolišu, održati radionice novinarstva i medijske pismenosti, izraditi video serijal o pravima, mogućnostima i potrebama mladih te publikaciju TRIS namijenjenu generacijama treće životne dobi.

Nositelj projekta, usmjerenog na jačanje organizacija civilnog društva i prijenos znanja, je Udruga za promicanje civilnog društva, medijske kulture i razmjene informacija – TRIS, nakladnik novinarskog portala TRIS kojim promiče teme tolerancije i uključivosti, manjinskih prava i aktivnog građanstva, zaštite okoliša i razvoja demokratske političke kulture. Partner na projektu, koji traje od 1. prosinca 2021. do 30. studenog 2022. godine, je Ekološka udruga Krka Knin, koja je provela i provodi desetak projekata financiranih iz fondova Europske unije. Ukupna vrijednost projekta Megafon je 472.819,85 HRK, a bespovratna sredstva osigurana su u okviru poziva Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice, u udjelu od 85 posto iz Europskog socijalnog fonda i udjelu od 15 posto iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Više na....

https://tris.com.hr/2022/01/tris-ove-tribine-radionice-video-serijal-i-tiskana-publikacija/

https://tris.com.hr/kategorija/megafon/

 

Projekt „Megafon“  provodi Udruga za promicanje civilnog društva, medijske kulture i razmjene informacija – TRIS u partnerstvu s Ekološkom udrugom „Krka" Knin. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fondaa njegovo trajanje je 12 mjeseci.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Ekološke udruge "Krka" Knin.

lenta ESF kockice