Ne(e)tWORK projekt uskoro završava!

Objavljeno: Ponedjeljak, 10 Srpanj 2023

U prostoru Ekološke udruge „Krka“ Knin (4.7.2023) održana je završna konferencija na kojoj su predstavljeni rezultati dvogodišnjeg Ne(e)tWORK projekta namijenjenog mladim neaktivnim osobama od 18 do 29 godina s područja Šibensko-kninske županije.

 

REZULTATI PROJEKTA

Ne(e)tWORK projekt ostvario je brojne ciljeve u jačanju NEET skupine:

- Kroz programe obrazovanja, radionice „mekih“ vještina i podršku osobnog razvoja, omogućena im je lakša integracija u društvo i olakšan pristup tržištu rada za sve mlade osobe u nepovoljnom položaju.

- Radom mobilnog tima i aktivacijskim radionicama aktivirali su se i uključili u radionice „mekih“ vještina te izradu individualnih planova aktivnosti.

- Pružanjem usluga mentorstva i savjetovanja, mlade osobe u NEET statusu dodatno su osnažene za aktivno sudjelovanje na tržištu rada. Putem verificiranih programa obrazovanja osposobili su se, dodatno educirali i osnažili da budu konkurentniji na tržištu rada.

- Osnovan mobilni tim od 2 člana (street workers) koji je za vrijeme trajanja projekta kontinuirano kontaktirao s NEET osobama na terenu na području Šibensko-kninske županije.

- Izrađeno 14 individualnih planova aktivnosti s ciljem aktivacije NEET osoba radi uključivanja u zapošljavanje, osposobljavanje ili daljnje formalno obrazovanje.

- 13 pripadnika ciljne skupine sudjelovalo u radionicama informiranja o kretanjima na tržištu rada.

- 12 pripadnika ciljne skupine sudjelovalo u aktivnostima razvoja poduzetničkih vještina i aktivnostima razvoja poslovnih ideja.

- Provedena 3 ciljana programa za razvoj i unapređenje mekih i/ili transverzalnih vještina na kojima je sudjelovalo 13 pripadnika ciljne skupine.

- 11 pripadnika ciljne skupine završilo verificirane programe obrazovanja odraslih.

- 12 pripadnika ciljne skupine sudjelovalo u ciljanim programima u svrhu aktivacije i privlačenje osoba u aktivnosti i aktivno traženje posla putem sportskih, kulturnih ili programa sličnog sadržaja.

- Pružena usluga mentorstva za 14 korisnika ciljne skupine.

- Pružena usluga savjetovanja za 15 pripadnika ciljne skupine najudaljenijih od tržišta rada, koja uključuje identifikaciju problema koji osobi otežavaju pristup zapošljavanju te pružena pomoć pri rješavanju problema.

- Osigurani kanali komunikacije za lakši prijenos informacija i znanja za 3 osobe s invaliditetom uključenim u projekt.

- 11 pripadnika ciljne skupine se pri završetku projekta zaposlilo, samozaposlilo ili nastavilo svoje obrazovanje/osposobljavanje.

Nositelj projekta: Ekološka udruga „Krka“ Knin

Partneri na projektu: Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Šibenik i Hrvatski zavod za socijalni rad

Nadležna tijela:  Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike;  Hrvatski zavod za zapošljavanje; Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije.

Vrijednost projekta: 212,104,32€ (1.598.100,00 kn)

Projekt je financiran 91,89% sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda, iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. u sklopu Inicijative za zapošljavanje mladih, te 8,11% sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske. Prijavljen je u sklopu poziva "Pronađi me!„

Trajanje projekta: 24 mjeseca, od 12.7.2021. do 12.7.2023.

Ciljna skupina i krajnji korisnici:12 mladih između 18 i 29 godina koji: nisu zaposleni, ne obrazuju se, ne usavršavaju se te nisu u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Područja projektnih aktivnosti: Šibensko-kninska županija s naglaskom na: Grad Knin, Općina Ružić, Općina Civljane, Općina Promina, Općina Kijevo, Općina Biskupija, Općina Ervenik, Općina Pirovac te Općina Bilice.

 

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Ekološke udruge "Krka" Knin.