Budimo aktivni i dalje-održan Info pult i akcija podjele vrećica

Objavljeno: Četvrtak, 19 Listopad 2023

Dana 18.10. 2023. u Drnišu održana je akcija informiranja građana o projektu putem info pulta te i akcija  podjele platnenih vrećica građanima u sklopu projekta " Budimo aktivni i dalje!". Posjetitelji su besplatno preuzeli platnene vrećice, edukativne brošure i priručnike „Budimo aktivni“, izrađene u okviru projektnih aktivnosti.

Slijedeći Info pult i akcija podjele platnenih vrećica održat će se  dana 25.10.2023. od 11 h do 12 h u Drnišu, na  gradskom trgu Poljana.

Osim navedenih akcija u sklopu projekta organizirat će se i ekološke radionice za građane, a svi građani grada Drniša i okolice besplatne platnene vrećice, brošure i priručnike mogu preuzeti na Info pultu koji je postavljen na ulazu u Grad Drniš na adresi: Trg kralja Tomislava 1.

Ekološka udruga „Krka“ Knin u partnerstvu s Gradom Drnišom  nastavlja s provedbom projekta „Budimo aktivni i dalje!“ s ciljem da se javnost informira, obrazuje i aktivnije uključi u proces zaštite okoliša. Projekt  se provoditi na području grada Drniša,  a sufinanciran je sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost  i Grada Drniša.

U procesu zaštite okoliša i odvajanja otpada možemo uspjeti jedino suradnjom svih.

 

Zajedno čuvajmo okoliš!

 

Ovaj članak izrađen je uz financijsku podršku Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Grada Drniša. Sadržaj ovog članka u isključivoj je odgovornosti Ekološke udruge " Krka" Knin i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Grada Drniša.