Poziv - Info pult i ekološka radionica

Objavljeno: Četvrtak, 16 Studeni 2023

Ekološka udruga „Krka“ Knin u partnerstvu s Gradom Drnišom  nastavlja s provedbom projekta „Budimo aktivni i dalje!“ zbog velike potrebe da se javnost informira, obrazuje i aktivnije uključi u proces zaštite okoliša. Pozivamo građane grada Drniša i okolice da nas posjete dana 22.11., 28.11. i dana 30.11. od 10 h do 11 h u Drnišu ( gradski trg Poljana ) na Info pultu putem kojeg ćemo  organizirat akcije informiranja građana o važnosti uključivanja u proces zaštite okoliša i gospodarenja otpadom. 

Na info pultu  građanima ćemo podijeliti edukativne brošure i priručnike „Budimo aktivni“.

Osim Info pultova organizirat ćemo edukativnu radionicu o zaštiti okoliša s naglaskom upoznavanja građana s Aarhuškom konvencijom i Zakonom o zaštiti okoliša,  te važnosti očuvanja okoliša i  odvajanju otpada s primjerima dobre prakse.

Radionica će se  održati  dana 22.11.2023 s početkom u 10 h prostorijama Grada Drniša, Trg Kralja Tomislava 1.

Projekt  se provodi na području grada Drniša,  a sufinanciran je sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost  i Grada Drniša.

 

Zajedno čuvamo okoliš!

Ovaj dokument izrađen je uz financijsku podršku Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Grada Drniša. Sadržaj ovog dokumenta u isključivoj je odgovornosti Ekološke udruge " Krka" Knin i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Grada Drniša.