Početak javnih radova u EU Krka Knin - Program Druškanići

Objavljeno: Srijeda, 02 Lipanj 2021

U sklopu mjera HZZ-a Ekološka udruga "Krka" Knin krenula je s javnim radom. Javni rad je mjera čiji se program temelji na društveno korisnom radu kojeg inicira lokalna zajednica ili organizacije civilnog društva. Udruga je na šest mjeseci zaposlila pet osoba koje će kontinuirano komunicirati sa građanima putem grupe „Druškanići“, dijeliti informacije i savjete građanima, organizirati i provoditi prikupljanje ispravne i neispravne odjeće, obuće, igračaka, starih knjiga, opreme i sl.

Sve prikupljeno će sortirati i odvajati te će vršiti popravke oštećene, a popravljive opreme, igračaka, odjeće i drugog. Iste će objavljivati u grupi „Druškanići“, s ciljem pronalaska „novog doma“ odbačenih predmeta. Od stare a nepopravljive odjeće i materijala šivat će se vrećice i torbice za mobitele, sitni novac i slično. Svi navedeni predmeti će se besplatno dijeliti građanima. Mjera se financira sredstvima HZZ-a.

Aktivnosti programa:

  • Kontinuirana komunikacija, informiranje i savjetovanje građana vezano uz odvojeno prikupljanje otpada i ponovne uporabe putem facebook grupe „Druškanići“;
  • Organizacija i provedba poslova razmjene opreme i stvari između građana;
  • Kontinuirana organizacija i provedba poslova prikupljanja odbačenih i neželjenih stvari od građana sa područja Knina i pripadajućih okolnih mjesta;
  • Odvajanje i sortiranje prikupljenih odbačenih i neželjenih stvari;
  • Popravak oštećene, a popravljive opreme, igračaka, odjeće i drugog;
  • Poslovi ponovne uporabe - oglašavanje i „udomljavanje“ popravljenih predmeta;
  • Šivanje vrećica i torbica za mobitele i sitni novac od prikupljene stare odjeće i materijala;
  • Promocija aktivnosti programa.

Javni rad 001Javni rad 002

 HZZ mjere