Preuzmite brošuru o kompostiranju

Objavljeno: Ponedjeljak, 05 Prosinac 2016

U sklopu projekta “Kompostiranje u Šibensko-kninskoj županiji” kojeg sufinanciraju Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost , Šibensko-kninska županija i Bikarac d.o.o.  izrađena je brošura o kompostiranju koju možete preuzeti ovdje ili u izborniku “Publikacije” .

Biorazgradivi komunalni otpad čine vrste otpada kao što su papir, zeleni otpad iz vrtova i parkova, biorazgradivi otpad iz kuhinja i kantina, drvo, tekstil i dr., te bi u što većoj mjeri trebale biti odvojeno skupljene iz komunalnog otpada. Prema prijavljenim podacima za 2011. godinu, na odlagališta u RH odloži se oko 92% proizvedenog biorazgradivog komunalnog otpada odnosno oko 937 000 t.Stvaranje komunalnoga otpada je u porastu, nedovoljno je razvijeno odvojeno sakupljanje biorazgradivih komponenti iz komunalnoga otpada, a od načina zbrinjavanja komunalnoga otpada prevladava odlaganje.Stoga je potrebno jačati mjere usmjerene na odvajanje biorazgradivog otpada na mjestu nastanka.

Projektom Kompostiranje u Šibensko-kninskoj županiji doprinosimo procesu uspostave odvajanja biootpada,  smanjenju  količine biootpada na odlagalištima, stvaranju nove sirovine ( komposta )  te zaštiti okoliša kroz aktivnosti projekta: informiranje, snimanje video priručnika o kompostiranju, edukacije građana i djelatnika zaduženih za odvajanje otpada o kompostiranju , podjele kompostera građanima te recikliranja biootpada.

Više informacija o EU fondovima:
www.strukturnifondovi.hr

Donatori

  europska unija zajedno do fondova eu wEU strukturni investicijski fondoviUcinkoviti ljudski potencijali boja manji w                                                Logo opcina Promina                                                                  

 Agencija za mobilnost i programe EU European Solidarity Corps logo

 

Partneri

                   Općina Kistanje       Srednja škola Lovre Montija Knin                     

Osnovna škola "Domovinske zahvalnosti"          Logo opcina Promina  Logo veleuciliste Marko Marulic  

 

Ekološka udruga Krka Knin je član

        

 

Sponzori i donatori

ina logoOzujsko logo logotip zagrebacka pivovar